• proizvodi

Poliimid(PI) cijevi

  • Poliimid(PI) cijev sa prijenosom momenta i čvrstoćom stuba

    Poliimid(PI) cijev sa prijenosom momenta i čvrstoćom stuba

    Poliimid je polimerna termoreaktivna plastika koja ima izuzetnu termičku stabilnost, hemijsku otpornost i vlačnu čvrstoću.Ove karakteristike čine poliimid idealnim materijalom za medicinske primjene visokih performansi.Cijev je lagana, fleksibilna i otporna na toplinu i kemijsku interakciju.Široko se koristi u medicinskim uređajima kao što su kardiovaskularni kateteri, urološki uređaji za izvlačenje, neurovaskularne aplikacije, baloni...