• proizvodi

PTCA BALONSKI KATETER

  • PTCA balon kateter

    PTCA balon kateter

    PTCA balon kateter je balon kateter koji se brzo mijenja, dizajniran da primi žicu vodilicu od 0,014 inča.Sastoji se od tri različita balon materijala: Pebax70D, Pebax72D i PA12, od kojih je svaki skrojen za pred-dilataciju, isporuku stenta, odnosno post-dilataciju.Inovativni dizajn, kao što je upotreba konusnih katetera i multi-segmentnih kompozitnih materijala, daju balon kateteru izuzetnu fleksibilnost, odličan p...